Általános Szerződési és Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A vállalkozás adatai:
Szolgáltató neve:                               Palásti Group Korlátolt Felelősségű Társaság.
Szolgáltató székhelye:                        2209 Péteri, Táncsics Mihály utca 55.
Szolgáltató telefonszáma:                   +36706639890                                             
Szolgáltató e-mail címe:                      info@hungarianwinelove.com
Szolgáltató adószáma:                        25754706-2-13
Szolgáltató cégjegyzékszáma:             13-09-182979
Cégbíróság vagy nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Hatósági eng. szám (amennyiben szükséges a tevékenység végzéséhez): Nyilvántartásba vétel száma: 10/2016

Vásárlási feltételek

Jelen Vásárlási Feltételek célja a fent meghatározott vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően. A Vásárlási Feltételek a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

 1. Fogalmak
A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:
- Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
- Fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.
- Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.
- Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.
- Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
- Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
- Termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog.
- Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy.
 1. A szerződés szerinti termék
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
Az adott borládában található borfajták változtatásának jogát fenntartjuk. A már megrendelt terméket érintő változásokat megrendelővel külön egyeztetjük.
 1. Árak

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amelyeket részletesebben a 7. pont állapít meg. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. Megrendelés menete
A vásárlás nem kötött regisztrációhoz. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába. Válasszon szállítási helyet, majd adja meg a kiválasztott fizetési módot és a számlázási címet.
A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.
A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat /termék típusa, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím, stb. körében/. Végül ellenőrizze a megadott adatokat.
Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit.
Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.
Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.
A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.
A szerződés a Társaság online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre is.
 1. A megrendelés lemondásának módja és feltételei
Megrendelését kiszállítás előtt bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36706639890-es mobilszámot, vagy írjon az info@hungarianwinelove.com e-mail címre.
Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen. A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.
 1. A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

 1. Szállítás

Szállítási díjjak a termék mellett találhatóak a Webáruházban, a mindenkori alap szállítási díj Magyarország területén 2.490.- forint.

Ez eltérhet, ha kosár tartalma meghaladja a 13.991.-Ft-ot. Ez esetben a szállítási díj Magyarország területén 0.- forint.

Várható szállítási idő: 4-5 munkanap.

A pontos szállítási idő a rendelés feldolgozását követően kerül visszaigazolásra. 

 1. A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás
- Szállítással kapcsolatos kifogások: Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.
Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
- Panaszkezelés: Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk, hívja a +36706639890-es mobilszámot, vagy írjon az info@hungarianwinelove.com e-mail címre, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.
Ki a felügyeleti szervünk?
Péteri Község Önkormányzata
2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: +3629314070 E-mail: peteri@peteri.hu
Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a békéltető testülethez fordulni.
Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
Ki a Békéltető szervünk?
A Palásti Group Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének címe:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61
Telefon: +3612690703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Tájékoztatjuk, hogy Cégünk nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.
- A fogyasztó elállási joga
Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Palásti Group Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 2209 Péteri, Táncsics Mihály utca 55.

Adószám: 25754706-2-13
E-mail: info@hungarianwinelove.com

Ebből a célból felhasználhatja a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is. A szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a fenti címek egyikére:
„Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése)
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:”
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
- Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra vagy a termék átvételére feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
- Az elállási jog kizártsága
Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontásra került.
 1. Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról
- Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a 11. pontban meghatározott vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet cserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha cserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
- Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék cserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
- Jótállás
Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaljuk.
 1. Fizetési feltételek
A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket házhoz szállításkor online bankkártyás fizetéssel, készpénzben vagy átutalással egyenlítheti ki. 
Mire figyeljen a vásárláskor?
- Olvassa el webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
- Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
Információk átutalásos fizetésről
A fizetendő összeget társaságunk 10101494-86284000-01004003 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. A jóváírást követő munkanapon belül indítjuk a számlázást és a megrendelt termék kiszállítását. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket.
A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben elküldjük Önnek a megrendelését tartalmazó számlát, mely a sikeres átutaláshoz szükséges számlaszámot és összeget tartalmazza. Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek.
Borgun B-Payment Bankkártyás fizetés

Reklamációs csatornák, reklamációk kivizsgálásának határideje

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.
Amennyiben a termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatosan reklamációval élne, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az írásos reklamációt minden esetben kivizsgáljuk. A panaszra a választ a kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül megküldjük.

Választható fizetési módok megjelenítése - Fizetési módok és feltételek

Bankkártyás online fizetési rendszer
A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A bankkártyával való fizetés a Borgun szerverén keresztül történik erős SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. A bankkártyával történő fizetési mód választása után a Vásárló átirányításra kerül a Borgun biztonságos honlapjára, ahol a kártyabirtokos megadja a bankkártya adatait így azok sem a Palásti Group Kft. illetve más illetéktelen személy birtokába nem juthatnak. 

A Szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. Erről részletesen az Adatvédelmi nyilatkozatban talál részletes információkat. A Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@hungarianwinelove.com) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót a tranzakcióban megadott e-mail címen írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja. A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.

Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MAESTRO és MASTERCARD

Bankkártyás fizetés pontos menete

Általános Szerződési és Vásárlási feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
A rendelés, vásárlás menete: A kiválasztott termékre kattintva Vásárló kiválaszthatja a rendelni kívánt terméket. Ezután a „Tovább'' gomb megnyomása után egy összesítő fog megjelenni a megrendelt termékekről és azok áráról, ami még ekkor természetesen szabadon módosítható. A „Tovább'' gomb megnyomása után válassza ki a fizetési módot, majd adja meg a szállítás címét, ahova az árut kéri. A rendszer automatikusan generálja a szállítási díjat, amelynek összege rendelése végösszegéhez adódik. Végül az utolsó oldalon a szükséges ellenőrzés után a „megrendelés” gombra kattintva adhatja fel rendelését, amelyről hamarosan egy automata, és egy manuális visszaigazoló e-mailt fog kapni a megadott e-mail címére.

Részrendelésre, részszállításra vonatkozó információk

Amennyiben a Vásárló rendelését nem tudja az Eladó teljesíteni teljes mértékben (hiányzó tétel esetén) az utalást követően, úgy a Vásárlónak dönthet a továbbiakról. 1. A hiányzó termék ellenértékét az Eladó visszautalja a Vásárlónak, 2. A hiányzó termékre későbbi szállítási időpontot egyeztetnek közösen (Eladó/Vásárló), 3. Vásárló választ másik terméket, értékegyeztetéssel.

 1. A szerződés időtartama

A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

Telefonos megrendelés és ügyfélszolgálat elérhetősége

Hétfőtől - Péntekig 

10:00 - 18:00

Minden más esetben írjon e-mailt: info@hungarianwinelove.com

 

Keresés